The Instant View Editor uses a three-column layout, so you really want to use it on a desktop screen that's wide enough. Sorry for the inconvenience.

Back to the main page »

Original

Preview

Link Preview

Issue #238

♨️ ارتباط ما ایرانی‌ ها با قبرها ناگسستنی است.!!!

کار ما با قبر است.!
نشاط را ما از قبر میگیریم.!
سعادت را ما از قبر میگیریم.!

بار و بندیل تان راببندید،
برویم کربلا سر قبر ...
از آنجا هم میرویم نجف سر قبر ...
بعد میرویم به مدینه سر قبر ...
سپس میرویم سوریه سر قبر ...
برمیگردیم به مشهد سر قبر ...
میرویم قم سر قبر ...
میرویم شیراز سر قبر ...
و اینجا همه قبر هست
میرویم سر قبر؛ سر قبر ...
اصلا زندگی ما همه در قبر است.!!!
به همین خاطر آبادترین جاهای ما گورستان ها هستند.!!!
حتی تورهایمان هم گورستانی است.!!!
بعد از قبر دیگر چه داریم؟!
مسجد.!!!
در حالی كه این مسجد هم در ارتباط با آن قبر ساخته شده
عزیزان، ما آدم های قبرستانی هستیم.!!!
اهل زندگی نیستیم
ما را این گونه بار آورده اند.
این کشور پر از قبر است،
هرروز هم گوری به گورها اضافه میشود.!!!
امام زاده پشت امام زاده کشف
و بر آنها بارگاه ساخته و
به امت همیشه درصحنه جهت
پرداخت نذوراتشان تقدیم
می شود.!!!
اگر قبری با نام جدید کم بیاوریم
قبر شهدای گمنام علم میکنیم
پس کاخ ها کو؟
سالن های عظیم نمایش کو؟
سالن های بزرگ موسیقی کو؟
سالن های بزرگ ورزشی چه شد؟
شادی وشادمانی کو؟
و...

آیا هدف از آفرینش مردم در این محنتکده رفتن بر سر گورها بوده است ؟
همه ی زندگی ما برای قبر است.!!!
مملکت ما هم شبیه قبر شده!
حیف از این کشور که گرفتار چنین بلای ویرانگری شد.

ایران بزرگ آرمان بزرگ میخواهد!!!

ما زندگی کردن را نمیدانیم با سکوت مهر تایید بر همه چیز میزنیم.

و چه زيبا گفت پروفسور اسماعيل ملک زاده مرودشتي:

نسل مزخرفي بوديم ......!!!
نسل انتخاب بين بد و بدتر ......!!!
به ما که رسيد رودخانه ها خشکيد ، جنگل ها سوخت ،
و ابرها نباريد ...
دل به هر کس داديم،
قبل از ما دل داده بود ...
نسلي هستيم نه به پدرمان رفتيم
و نه به مادرمان !!!
بلکه به فنا رفتيم ...
نسلي هستيم از بيرون تحريم شديم !!!
از داخل فيلتر ...
هم از دزد مي ترسيم هم از پليس !!!
حيف ،
نسل ديدن و نداشتن ،
خواستن و نتوانستن ،
رفتن و نرسيدن ...
نسل آرزو هاي که تا آخرش بر دل ماند !!!
نسل آهنگ هاي سوزناک ...
نسل طلاق هفتاد درصد ...
نسل فيس بوک از سر بي کسي ...
نسل درد و دل با هر کسي ...
نسل ماندن سر بي راهي ...
نسلي که ناله هاي همو فقط لايک ميکنيم !!!
نسل خوابيدن با اس ام اس ...
نسل جمله هاي کوروش و دکتر شريعتي..
نسل کادو هاي يواشکي ...
يادمان باشد وقتي به جهنم رفتيم ،
بگوييم يادش بخير آن دنيا هم جهنمي داشتيم ....!!!
سگ دو زديم براي آغاز راهي که قبل ازما هزاران نفر به آخر خطش رسيده بودند ...!!!
تنها نسلي هستيم که نمیگوییم و هرگز نخواهيم گفت
جواني کجایی؟ /سپهر آزادی


@sedayeslahat
Type of issue
Submitted via the Previews bot
Reported
Jun 12, 2019