The Instant View Editor uses a three-column layout, so you really want to use it on a desktop screen that's wide enough. Sorry for the inconvenience.

Back to the main page »

Original

Preview

Link Preview

Issue #3

Tamamıyla herşey yanlış!
İnsanları saptırmaktasınız!
Hâşâ evren kendisinden büyüyor muş!
Evrene hiç gidilmedi de gidilmiyecekte çünkü gök kubbe var Allahu teâla bizi (dünya'yı) bununla koruyor! Ve bu gök kubbe asla geçilemez!

İbn Cerir (et-Taberi) ibn Abbas radıyallahu anhuma ve bir grup sahabeden “Semayı bina
kıldık” ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ediyor: “Yeryüzünün tavanı üzerine kubbe Şeklindedir.”

Sahih mevkuf. Taberi (1/367) şevkani Fethu’l-Kadir
(1/48) Durru’l-Mensur (1/85)

“Ey cin ve insan topluluğu! Eğer göklerin ve yerin yanlarından çıkıp kaçmaya gücünüz
yeterse kaçın. Fakat gücünüz olmadıkça kaçamazsınız.” (Rahman 33)

“Eğer gökten, üzerlerine bir kapı açsaydık da oradan yukarı çıksalardı yine de "gözlerimiz engellendi; biz (Muhammed
tarafından büyülenmiş kimseleriz) derlerdi.” (Hicr 14-15)

👆 Bu ayetlerde, göklerin dışına çıkılmanın mümkün olmadığına açıkca deliller vardır.
Declined by admin
Type of issue
Submitted via the Previews bot
Reported
Dec 22, 2018