The Instant View Editor uses a three-column layout, so you really want to use it on a desktop screen that's wide enough. Sorry for the inconvenience.

Back to the main page »

Original

Preview

Link Preview

Issue #3

Ahimadin
◽Maallaqa, Bareedina, Uffannaa gaarii ykn Beekkumsa qabaatee kan mataa isaa gadi of hin xiqqeessin gaafa qiyaamaa kennaawwan kunniin qormaata isa irratti ta'u.
-Qataadaa.
@SanoHaji7
Type of issue
Submitted via the Previews bot
Reported
May 1 at 8:23 PM