Processed Issues6

This page shows a list of issues for webtekno.com that were approved or declined by our admins.

Template #1 Issue #1
Jun 11, 2017
Please remove it, or use click-able link
Deleted Account
"We will not be accepting issues based on the availability of the source link." Also, this presented as a text in the original article. check the source before.
Declined by admin
It is fine to preserve source links and it is indeed not clickable in the original article.
Template #1 Issue #2
Jul 3, 2018
Declined by admin
Template #1 Issue #3
Dec 22, 2018
Tamamıyla herşey yanlış!
İnsanları saptırmaktasınız!
Hâşâ evren kendisinden büyüyor muş!
Evrene hiç gidilmedi de gidilmiyecekte çünkü gök kubbe var Allahu teâla bizi (dünya'yı) bununla koruyor! Ve bu gök kubbe asla geçilemez!

İbn Cerir (et-Taberi) ibn Abbas radıyallahu anhuma ve bir grup sahabeden “Semayı bina
kıldık” ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet ediyor: “Yeryüzünün tavanı üzerine kubbe Şeklindedir.”

Sahih mevkuf. Taberi (1/367) şevkani Fethu’l-Kadir
(1/48) Durru’l-Mensur (1/85)

“Ey cin ve insan topluluğu! Eğer göklerin ve yerin yanlarından çıkıp kaçmaya gücünüz
yeterse kaçın. Fakat gücünüz olmadıkça kaçamazsınız.” (Rahman 33)

“Eğer gökten, üzerlerine bir kapı açsaydık da oradan yukarı çıksalardı yine de "gözlerimiz engellendi; biz (Muhammed
tarafından büyülenmiş kimseleriz) derlerdi.” (Hicr 14-15)

👆 Bu ayetlerde, göklerin dışına çıkılmanın mümkün olmadığına açıkca deliller vardır.
Declined by admin
Template #1 Issue #4
Apr 9, 2020
Declined by admin
Template #1 Issue #5
May 13, 2020
Türkçe yaz olm
Declined by admin
Template #1 Issue #6
Jun 26, 2020
Declined by admin